Espanya per sota de la mitjana europea en accés a Internet

8.1.09 | | 0 comentaris »

Espanya segueix per darrere de la mitjana de la Unió Europea pel que fa a l’accés a Internet, amb un percentatge del 51% de llars connectades a la xarxa, enfront del 60 per cent de la Unió Europea , segons les dades facilitades per Eurostat corresponents al primer trimestre del 2008.
Els països més avançats en la utilització d’Internet són els Països Baixos, amb un accés del 86%, i Suècia, amb un 84%, seguits de Dinamarca, amb un 82%, Luxemburg, amb un 80% , Alemanya, amb un 75%, Lituània, amb un 51%, Hongria i Polònia, amb un 48%. Per contra, els països de la Unió Europea amb un menor percentatge d’accés a la xarxa són Bulgària, amb un 25%, Romania, amb un 30%, Grècia, amb un 31% i la República Txeca , amb un 26%.

L’accés a la xarxa mostra una evolució positiva en tots els països europeus,en el cas d'Espanya, aquesta dada s’ha incrementat un 6%, tot i aquest avanç continuem anant molt per darrere dels països punters.

Aquestes són noves dades que afegides a la utilització de programari il·legal en el nostre país fan que la lluita per la fractura digital ha de continuar des dels màxims fronts possibles per corregir aquestes diferències amb altres països de la Comunitat