Conveni per al Pla director de la societat del coneixement de Sant Boi.

3.3.09 | | 0 comentaris »

Desprès de llegir aquest comunicat de premsa del nostre Ajuntament, els que fa anys que estem treballant des de Sant Boi per les noves tecnologies de la informació i la comunicació no voldríem que aquest fos un document com molts que es signen i que queda en no res.
També aprofito per demanar que ens convoquin a participar en aquest pla director per poder donar les nostres opinions per tal de que la implicació de la ciutadania en aquest projecte sigui un èxit.

Comunicat de premsa:
L’alcalde, Jaume Bosch, i el president del Consorci Localret, Pere Navarro, van signar el dijous 26 de febrer, a l'Ajuntament de Sant Boi, un conveni de col·laboració. El document fixa les condicions per realitzar a la ciutat un Pla director participatiu de la societat del coneixement.
Localret s’encarregarà de redactar, en un termini de nou mesos, el pla director. L'Ajuntament es compromet a implicar la ciutadania en el procés d’elaboració del pla, amb l’objectiu que respongui a les necessitats reals existents a Sant Boi. Una enquesta sobre les TIC a la ciutat (ciutadans i empreses) ha detectat molt interès sobre aquesta temàtica en la població.
L'Ajuntament preveu organitzar, en el marc del procés d’elaboració del pla director, tallers participatius sobre la societat del coneixement (govern electrònic, infraestructures de telecomunicacions, etc).
El Pla director servirà principalment per identificar els punts forts i febles de Sant Boi en relació al desplegament i l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i per definir línies de treball de cara a optimitzar les oportunitats respecte a un factor, el del coneixement, decisiu per a la competitivitat d’una societat i per evitar l’exclusió social.
Oferta formativa
Un dels aspectes que s’estudiaran més a fons serà la configuració d’una oferta formativa sobre noves tecnologies adreçades a les empreses, els comerços i la ciutadania en general: facturació electrònica, e-marketing, fotografia digital, programari lliure, web 2.0... També es vol treballar de forma específica sobre l’aplicació de les TIC al camp de la salut.