Treballem per un Sant Boi de la societat del coneixement!

28.3.09 | | 0 comentaris »

Innovar és una característica de l’ésser humà, descobriments, desenvolupaments i invents han fet possible noves formes de coneixement i millors nivells de vida. Gràcies als avenços tecnològics en les comunicacions, el coneixement, la tecnologia i la innovació es generen i es transfereixen a una velocitat que mai abans s’havia donat en la història.

La primera revolució industrial va crear el canvi d’una economia agrària i artesanal a una industrial, iniciant una creixent competitivitat entre les regions. Amb la invenció de la màquina de vapor a mitjans del segle XVIII es genera un canvi brusc en les forma de treball i en l’estructura de la societat, passant del vell món rural al de les ciutats, del treball manual de la màquina. Molts camperols es traslladen a les ciutats i apareixen noves classes socials de professionals. Al segle XIX invents com el telèfon i la càmara fotogràfica entre altres vanafavorir el desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Ciència, tecnologia i innovació han millorat la vida humana i la dels països que han sabut aprofitar i convertir-les en desenvolupament econòmic, alhora que van vincular les seves universitats al desenvolupament tecnològic de les seves empreses productives generant riquesa i posicionament a nivell global. Aquests països han crescut gràcies a la inversió de part del seu Producte Interior Brut (PIB) en la recerca aplicada i desenvolupament tecnològic que han fet possible que assoleixin major competitivitat i progrés.

Sant Boi esta treballant aquests dies en la confecció del Pla director participatiu de la societat del coneixement. Esta molt bé treballar per una ciutat del coneixement i la confecció d’un Pla estratègic que hauria d’estar conjuntament assumits per les empreses, els ciutadans i l'Ajuntament, sense oblidar l’ensenyament.

Crec que a Sant Boi es reuneixen una sèrie de factors com la seva ubicació i el potencial humà que poden permetre’ns fer-ho realitat en un termini curt de temps.