Congrés Internacional Menors en les TIC

14.11.09 | | 0 comentaris »

Fa pocs dies es va fer a Gijón el Primer Congrés Internacional Menors en les TIC, l’objectiu del Congrés era oferir claus des dels plans educatiu, jurídic i social per pautar els models de conducta dels i les menors en la seva forma de relacionar-se a través de la xarxa.


Una de les participants, Gemma Martínez, membre de l’equip espanyol del projecte europeu EU Kids Online ha llançat una alerta nova relacionada amb els menors i les noves tecnologies pel que fa als anomenats "nens vulnerables", amb poc nivell adquisitiu a la llar. "Si no tens ordinador, no ets ningú, si no ets ningú estàs fora de la xarxa dels amics i això també és un altre risc"En una entrevista concedida a Europa Press, va explicar que del projecte europeu en el qual treballa formen part 21 estats membres sota la direcció de la professora de la London School of Economics, Sonia Livingstone.Gemma Martínez, va apuntar que els riscos d’internet s’engloben sota el que s’anomena 'les tres Ces': contingut, contacte i conducta.
Sobre el primer, aquest arriba als menors ja sigui de forma accidental o intencionada, com ara pàgines pornogràfiques, mentre que en el segon el risc ve del contacte d’un adult amb un menor, que és el que s’anomena 'grooming'. Diferent és el tercer apartat, ja que és el menor el que causa el risc, com pot ser l’assetjament als seus companys, el que es diu 'ciberbulling'.

Per aquest motiu, va reivindicar el paper dels pares. Segons ella, totes les estadístiques confirmen que el major ús d’internet es fa a la llar, de manera que són els pares els que "tenen el poder a les seves mans" per controlar el que els menors fan.

No obstant això, va reconèixer que quan els nens arriben als onze o dotze anys incrementen l’ús d’internet i els pares no sabem com actuar per evitar riscos.