L'Ajuntament de Sant Boi utilitza la tecnologia d’EBD per desenvolupar processos de planificació estratègica i de gestió.

2.10.09 | | 0 comentaris »

He pogut llegir a la web CMS-SPAIN.com un article molt interessant sobre les administracions locals ja que són el punt de contacte entre el govern municipal i la ciutadania. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, va elaborar per a aquest mandat un Pla d'Actuació Municipal que compta amb la tecnologia de EBD per millorar els processos de planificació estratègica i de gestió i aconseguir una major participació ciutadana.

L’article continua explicant que degut a la gran demanda de serveis per part de la ciutadania, la necessitat de coordinar cada dia els objectius i actuacions del PAM i de facilitar als polítics el coneixement de la situació de les actuacions polítiques, van fer encara més evident la necessitat de crear un sistema de Planificació i Gestió Pressupostària (PlaGEP) que donés resposta a aquests requeriments. En concret, es tractava d'implementar una aplicació informàtica interactiva desenvolupada amb la tecnologia de EBD (programari líder en la producció, gestió, integració i publicació d'informació per a Internet, Intranet i Extranet) capaç d'unificar la planificació estratègica amb la gestió pressuposta ria, donar suport en la fase de planificació, proposar línies estratègiques i accions operatives visibles i simplificar les tasques d'elaboració pressupostària de les entitats públiques. Gràcies a aquesta eina s'agilitza la interacció entre polítics, ciutadans i tècnics municipals, dotant de transparència qualsevol actuació municipal i propiciant la participació a través de diferents canals.

Perquè aquest procés tingui uns resultats més òptims el nostre Ajuntament, segons la meva opinió, hauria d'entrar més, molt més, en les xarxes socials ( Facebook, etc.) i escoltar a la gent del poble. Per exemple no s'entén que 2.490 persones opinen que la T-10 és una estafa i no es faci res. Que s’ignori que més de 1.100 santboians es manifesten en contra de les zones blaves. Que més de 2.250 ciutadans estan reclamant WIFI gratuït al nostre poble, etc...

En fi clars exemples que haurien de servir per fer els programes municipals, i els dels partits polítics locals, més acords amb els problemes i les necessitats que tenim els ciutadans. No us sembla?